Scroll to top

Festival VISUALIA – A different kind of Innovation

Festival Visualia 2015 predstavit će se posjetiteljima od 7. do 9. svibnja u Puli na raznim lokacijama u užem centru grada, a, prateći svjetske trendove na polju audiovizualne umjetnosti, u Pulu donosi nove svjetlosne instalacije, interaktivne performanse, izložbe i 3D video mappinge, te će svojim novim konceptom u potpunosti izmjeniti vizualni identitet grada koji će i domaći i strani posjetitelji moći uživati 3 dana za vrijeme trajanja festivala.

Više na: Festival Visualia