GDJE KUPITI

karteKartu možete kupiti u autobusu (na svakoj stanici), u turističkim agencijama ili na recepciji vašeg hotela/kampa.

Cijena: 100,00 kn za odrasle

Djeca do 5 godina na krilu roditelja – besplatno

Djeca od 6-15 godina u pratnji roditelja – 50% popusta – 50 kn

 

Uvjeti korištenja

Karta vrijedi 24 sata od prvog ulaska u autobus. Kartu je potrebno čuvati. U slučaju izgubljene karte, nije moguće ući u bus.
Osobe koje se zateknu u autobusu bez karte, dužne su platiti punu cijenu karte.

Ruta i raspored vožnji podložni su promjeni u slučaju više sile kao što je zastoj u prometu ili zatvaranje ceste za promet.

 

TOP