KONTAKT

Partner:

kroatide-logo

www.kroati.de

info@pulacitytour.com
Tel: +385 99 4105 002

Idea Istra d.o.o.
Lj. Posavskog 27
52100 Pula

www.novasol.hr

IDEA ISTRA turistička agencija i usluge u turizmu d.o.o.
Ljudevita Posavskog 27, Pula, Grad Pula - Pola
Registrirano u: Trgovačkom sudu u Rijeci - stalna služba u Pazinu
MBS: 040292356
OIB: 12115830175
Temeljni kapital: 30.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Lorena Boljunčić

OBEN